Hoe helpen wij u als letselschadeslachtoffer?

Als u buiten uw schuld schade hebt opgelopen, hebt u recht op een schadevergoeding. U zult de verzekeringsconsulenten moeten trotseren, die er alles aan doen om u van het tegenovergestelde te overtuigen. Staal helpt u daarbij.

STAAL werkt uitsluitend in ùw belang

Veel letselschadebureaus zijn verbonden aan een verzekeraar. STAAL is daarentegen volledig onafhankelijk en onderhandelt alleen in ùw belang. Een belangrijk verschil!

STAAL werkt met mensen

Bij letselschade ervaart u niet alleen de pijn en/of de schrik door het opgelopen letsel, u krijgt tegelijkertijd te maken met de gevolgen. Uw sociale leven kan er onder lijden, maar u kunt ook financieel in de problemen komen. Daarom vinden we het belangrijk om in het begin de zaken rustig met u door te kunnen nemen in uw eigen omgeving.

Onze werkwijze

1. Een kosteloos adviesgesprek
U kunt ons te alle tijden bellen voor een gratis advies. Dit verplicht u tot niets, maar kan u wel extra duidelijkheid verschaffen over uw situatie. Bel: 013 - 468 28 74.

2. Inventarisatie van uw letselschade

Onze gespecialiseerde schade-expert komt bij u aan huis om de zaken met u door te nemen. Hoe het ongeval exact is verlopen en welke lichamelijk en/of emotionele schade u hebt opgelopen. De specialist gaat vervolgens direct met de urgente schade aan de slag.

3. Wie is aansprakelijk voor uw schade?

De aansprakelijkheid vastleggen kan minder eenvoudig zijn dan u misschien verwacht. De verzekeringsmaatschappij kan namelijk claimen dat u zelf schuld heeft aan een ongeval. Onze experts streven er naar dat de tegenpartij aansprakelijk wordt gesteld.

4. Contact met de tegenpartij

Onze schade-experts onderhouden het contact met de verzekeraar of met de veroorzaker van het ongeval. Zonodig zullen zij aansturen op een voorschotbetaling.

5. Medisch begeleiding tijdens uw herstel

Als u dat wenst kan een medisch adviseur een inschatting maken van de herstelperiode, revalidatie en eventueel blijvende invaliditeit.
Hij begeleidt u ook bij de reïntegratie in uw werkomgeving, eventuele opvang thuis en woningaanpassing.

6. Afrondend onafhankelijk medisch onderzoek

Met een onafhankelijk medisch onderzoek wordt vastgesteld wanneer de behandeling is afgerond. Dit kan zijn wanneer u volledig hersteld bent, maar ook wanneer er geen verder herstel meer te verwachten is.

7. Vaststelling en uitkering van de schadevergoeding

Uiteindelijk wordt de definitieve schadesom vastgesteld. Dit kan zowel directe als indirecte schade zijn, waarbij ook gekeken wordt naar de gevolgen voor uw toekomst. Staal zorgt ook voor de uitkering van de vastgestelde schade.

naar top pagina

_______________________________________________
STAAL, Stichting Adequate Afhandeling Letselschade
Postbus 1228, 5004 BE Tilburg, Tel: 06 46091930, KvK 18076435