STAAL: onafhankelijk en deskundig

U heeft letsel opgelopen en u wilt de veroorzaker aansprakelijk stellen voor de schade. In de praktijk komt u dan tegenover deskundigen te staan die speciaal voor dit soort zaken worden ingehuurd. Daarom heeft u bij een letselschadezaak iemand nodig die op een onafhankelijke en deskundige manier ervoor zorgt dat u krijgt waar u recht op heeft.

STAAL werkt uitsluitend in ùw belang

Veel letselschadebureaus zijn verbonden aan een verzekeraar. STAAL is daarentegen volledig onafhankelijk en onderhandelt alleen in ùw belang. Een belangrijk verschil!

STAAL werkt met mensen

Centraal in elke letselschadezaak staat natuurlijk het gegeven dat u letsel heeft opgelopen met alle bijkomende gevolgen. U ervaart niet alleen de pijn en/of de schrik door het opgelopen letsel, u krijgt tegelijkertijd te maken met de gevolgen. Uw sociale leven kan er onder lijden, maar u kunt ook financieel in de problemen komen. Daarom vinden we het belangrijk om in het begin de zaken rustig met u door te kunnen nemen in uw eigen omgeving. Uw letselschade-expert kunt u zien als uw persoonlijke vertrouwenspersoon en steun in de rug in moeilijke tijden.

STAAL is deskundig

Binnen STAAL werken enkele zeer ervaren letselschade-experts. Afhankelijk van uw situatie bekijken we welke specialisten er verder voor u ingezet moeten worden zoals advocaten, medisch adviseurs, actuarissen en arbeidsdeskundigen. Zo werken we iedere zaak zorgvuldig en effectief uit, waardoor u zo snel en volledig mogelijk uw schadeloosstelling krijgt.

de mederwerkers van STAAL

 

Medewerkers (v.l.n.r.)

Mevr. Drs. J.M.G.H. van Riel, bestuurslid
Mevr. A.L.D.M. Ritsema - van der Wal BC, secretariaat
J.G.P. Weinbeck, dossierbeheer
Mevr. Mr. J.G. Koenderink, letselschadespecialist
Mr. C.A.J.P.M. van der Wal, letselschadespecialist
W.E.J. Ritsema, voorzitter

 

Mr. C.A.J.P.M. van der Wal, letselschadespecialist

De heer van der Wal is letselschadespecialist met 20 jaar ervaring in Nederland en Frankrijk. Hij is advocaat geweest, directeur van een eigen letselschadebureau en is nu naast STAAL werkzaam als directeur van een Franse zusterorganisatie.
In letselschadezaken zet hij het persoonlijke aspect altijd voorop. Het gaat bij STAAL immers om mensen.

 

J.G.P. Weinbeck, dossierbeheer

De heer Weinbeck heeft 25 jaar ervaring met schade-afhandeling in de verzekeringsbranche. Hij weet dus als geen ander hoe verzekeringsmaatschappijen omgaan met uw schadeclaim. Deze kennis zet hij nu met grote betrokkenheid in voor uw letselschadezaak.

Mevr. Mr. Joanne G. Koenderink, letselschadespecialist

Mevrouw Koenderink is oud advocaat en procureur. Ze heeft op veel rechtsgebieden gewerkt voor alle soorten mensen. Vanuit haar ervaring is ze ook bekend geraakt met de manier waarop rechters denken. Haar kennis zet zij nu in om u te helpen met uw specifieke probleem.

 

W.E.J. Ritsema, voorzitter

Wat is een stichting zonder een goede bestuurder? Om ervoor te zorgen dat u efficiënt en op maat geholpen wordt, staat de heer Ritsema garant voor een goede organisatie en taakverdeling. Zo kan STAAL mensen die door een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout in de ellende zijn geraakt, beter helpen.

 

Mevr. A.L.D.M. Ritsema - van der Wal BC, secretariaat

Als bestuurslid van de Franse zustervereniging voor verkeersslachtoffers ADRACO is mevrouw Ritsema al jarenlang betrokken bij lestelschadezaken. Op basis daarvan zet zij zich in voor het bestuur en secretariaat van STAAL, waardoor de zaken goed geregeld zijn.

naar top pagina

Hoe helpen wij u als letselschadeslachtoffer?


Elke zaak is anders en wij passen onze werkwijze zoveel mogelijk aan aan uw specifieke situatie. In grote lijnen volgen we de volgende stappen:

1. Een kosteloos adviesgesprek
U kunt ons ten alle tijden bellen voor een gratis advies. Dit verplicht u tot niets, maar kan u wel extra duidelijkheid verschaffen over uw situatie. Bel: 013 - 4688916

2. Uw eerste melding: inventarisatie van uw letselschade

Na uw melding zorgen wij ervoor dat de juiste schade-expert met u contact opneemt. Deze zal gedurende het proces ook uw vertrouwenspersoon zijn. Hij komt naar u toe om de zaken met u door te nemen. Hoe het ongeval exact is verlopen en welke lichamelijk en/of emotionele schade u heeft opgelopen.
Daarbij wordt eerst gekeken naar de directe en urgente schade zoals medische kosten, schade aan uw eigendommen, extra hulp in het huishouden e.d. Het dossier wordt zo met financiële en medische stukken compleet gemaakt. Gaandeweg kijken we ook naar langere termijn kosten zoals smartengeld en verlies van pensioen.

3. Wie is aansprakelijk voor uw schade?

De aansprakelijkheid vastleggen kan minder eenvoudig zijn dan u misschien verwacht. De verzekeringsmaatschappij kan namelijk claimen dat u zelf schuld heeft aan een ongeval. Dit is natuurlijk in hun belang omdat zij anders uw kosten moeten betalen.

4. Contact met de tegenpartij

Uw schade-expert onderhoudt het contact met de verzekeraar of met de veroorzaker van het ongeval. Dit hoeft u dus niet zelf te doen en dat is ook niet verstandig. Juist in het begin is de kans namelijk groot dat u fouten maakt.
Uw letselschadespecialist zal er juist in de beginfase naar streven dat de tegenpartij aansprakelijkheid erkend en een voorschotbetaling doet.

5. Medisch begeleiding tijdens uw herstel

Met uw toestemming schakelt uw letselschade-expert een medisch adviseur in. Deze maakt een juiste inschatting van de herstelperiode, de benodigde revalidatie en eventueel de blijvende invaliditeit.
Hij begeleidt u ook bij de reïntegratie in uw werkomgeving, eventuele opvang thuis en woningaanpassing.

6. Afrondend onafhankelijk medisch onderzoek

Met een onafhankelijk medisch onderzoek wordt vastgesteld wanneer de behandeling is afgerond. Dit kan zijn wanneer u volledig hersteld bent, maar ook wanneer er geen verder herstel meer te verwachten is. In beide gevallen noemen wij dit de 'medische eindsituatie'.

7. Definitieve vaststelling en uitkering van de schadevergoeding

Uiteindelijk wordt de definitieve schadesom opgesteld. Dit kan dus zowel directe als indirecte schade zijn.
Ook moet nog gekeken worden naar de gevolgen voor uw toekomst. Kunt u nog hetzelfde werk doen? Of loopt u kans alsnog arbeidsongeschikt te worden?
STAAL zorgt ervoor dat de algehele schadevergoeding voor het slachtoffer, langs minnelijke weg of zo nodig via een gerechtelijke procedure wordt uitgekeerd.

naar top pagina


Vraag nu gratis advies aan bij STAAL!

Het is in uw eigen belang om zo snel mogelijk uw schadebehandeling te beginnen. U kunt ons vrijblijvend bellen of schrijven als u meer wilt weten:

STAAL
Stichting Adequate Afhandeling Letselschade


Postbus 1228,
5004 BE Tilburg

Tel: 06 46091930

Of stuur een e-mail naar:

naar top pagina