Letselschade in Frankrijk


Ander land, ander rechtstelsel

Wanneer u tijdens uw vakantie in Frankrijk een verkeersongeluk krijgt, dan valt dit onder de Franse wetgeving. Veel Nederlandse advocaten zien dit als een lastige situatie, omdat zij niet goed bekend zijn met de gang van zaken aldaar.
Staal ziet dit juist als een voordeel omdat letselschadevergoeding en smartengeld in Frankrijk veel beter geregeld zijn dan in Nederland. Uw schadeclaim wordt naar Frans recht vergoed en is doorgaans ruimer.

Uw schadeclaim bij de tegenpartij in Frankrijk

Wanneer u uw schade wilt verhalen in Frankrijk dan krijgt u te maken met een Franse verzekeraar die er alles aan zal doen om de vergoeding zo laag mogelijk te houden. Taalproblemen en verschillen in wetgeving maken het voor Nederlandse bemiddelaars extra moeilijk om uw recht te halen. Staal kent de Franse verzekeraars en is een betere tegenpartij.

Geen taalbarriere of juridische verwarring

Staal heeft letselschadespecialisten in zowel Nederland als Frankrijk, waardoor u vanuit uw eigen omgeving verzekerd bent van optimale bijstand zonder taalproblemen. Maar ook in Frankrijk kunt u op onze hulp rekenen. Zo kunnen wij zorgen voor een onafhankelijk medische specialist wanneer u een medische keuring moet ondergaan.

Franse zusterorganisatie Adraco

Voor letselschadeslachtoffers in Frankrijk werkt STAAL samen met zusterorganisatie ADRACO. Zij is gespecialiseerd in verkeersongevallen, arbeidsongevallen en medische fouten.
Via STAAL krijgt u zo direct de toegang tot alle (rechts -)hulp in Frankrijk. Deze bestaat uit begeleiding bij gerechtelijke procedures in Frankrijk, assistentie door een gespecialiseerde Franse advocaat, medisch onderzoek door eigen medische experts, het opbouwen van een Frans dossier, het vrijmaken van voorschotbetalingen door Franse verzekeraars, het verzorgen van algehele schadeafwikkeling tot en met het incasseren voor slachtoffers van de schadeloosstelling.
ADRACO heeft een bestaande infrastructuur die in de loop der jaren haar efficiëntie en degelijkheid heeft bewezen. Zij beheert samen met tientallen gespecialiseerde letselschadeadvocaten en medische experts een zeer groot aantal letselschadedossiers voor haar leden.

Enkele voorbeelden

Vrachtwagenchauffeur betrokken ongeluk in Frankrijk

Een vrachtwagenchauffeur van 39 jaar krijgt een verkeersongeval tijdens het werk. Hij raakt daardoor algeheel arbeidsongeschikt en gedeeltelijk blijvend invalide. De verzekeringsmaatschappij “biedt” slechts een gedeeltelijke schadeloosstelling van € 45.000. Door tussenkomst van de letselschade-advocaat kan het inkomstenverlies100 % gedekt worden door een schadeloosstelling van € 220.000 bovenop de WAO-uitkering

Autobestuurder ontvangt smartengeld

Door een Frans verkeersongeval loopt de bestuurder van een auto zeer zwaar lichamelijk- en hersenletsel op met 65% blijvende invaliditeit. De vier passagiers komen om het leven. Hun nabestaanden ontvangen allen smartengeld en vergoeding van het verlies aan inkomsten. De bestuurder wordt strafrechtelijk vervolgd voor “dood door schuld” maar door tussenkomst van een van onze gespecialiseerde Franse letselschade-advocaten en een lokale verkeersongevallen-expert volgt vrijspraak (het ongeval was niet te vermijden wegens olieplas op autoweg). De bestuurder ontvangt een schadeloosstelling voor zijn blijvende invaliditeit en inkomstenverlies, geleden pijn en smart en een vergoeding voor gedeeltelijke afhankelijkheid van hulp van derden. In totaal € 745.000. Zijn echtgenote en kinderen ontvangen ook smartengeld.

Motorrijder krijgt te weinig van verzekeraar

Een man van 24 jaar krijgt een eenzijdig ongeval op de motorfiets met als gevolg een dwarslaesie en 100 % blijvende invaliditeit. Daardoor wordt hij in hoge mate afhankelijk van de hulp van derden. Via de inzittendenverzekering heeft hij recht op een contractuele dekking van de schade. De verzekering biedt € 215.000,= maar na tussenkomst van onze Franse schade-expert en letselschade -advocaat wordt € 475.000,= uitgekeerd
_______________________________________________
STAAL, Stichting Adequate Afhandeling Letselschade
Postbus 1228, 5004 BE Tilburg, Tel: 06 46091930, KvK 18076435